2018 - Friidrett for barn kurs Ullandhaug.jpeg
En fin dag for kurs. Foto: Signe Emilsen

Friidrett for barn-kurs

18 ivrige og engasjerte kursdeltagere er klar for en fin kursdag på Ullandhaug.

Gro Næsheim-Bjørkvik er kursholder når 18 deltagere fra 6 klubber (Bjerkreim, Hinna, Sandnes, Skjalg, Sola og Staal Jørpeland) tar Friidrett for barn-kurs på en strålende vakker høstdag. 

Friidrett for barn-kurset er et av flere kurs som arrangeres av Rogaland Friidrettskrets i høst. I tillegg er det allerede avholdt 1 kretsdommerkurs. 1 kretsdommerkurs pågår. Trener1-kurs har gjennomført første kurshelg, andre kurshelg blir siste helg i oktober. I november arrangeres kretsdommerkurs på Sandnes. 

Friidrett for barn-kurset er for trenere av barn mellom seks og tolv år. 

Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er vårt felles rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. 

Friidrett for barn kurset utgjør en obligatorisk del av Trener 1-utdanning til friidrett.  

Hovedmål Introduksjonskurs Trener 1:
Fokus: Innlæring og deltakelse.
Kurset skal gjøre treneren i stand til å lede friidrettsaktivitet og trening (i løp, hopp, kast) som gjør at barna utvikler seg helhetlig (både sosial, psykisk, motorisk og fysisk).

Mål Friidrett for barn:
- Å rekruttere aktivitetsledere til friidrett gjennom teoretisk og praktisk skolering, idèutveksling og aktiv egeninnsats. 
- Å gi kunnskaper, ferdigheter og inspirasjon til å skape gode aktivitetsmiljøer for barn og stimulere til utvikling og trivsel.

Treneren skal ved fullført kurs ha kunnskap om: 
- Idrettens verdigrunnlag
- Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barnefriidrett
- Organisering av hensiktmessig aktivitet i forhold til barn utvikling