6310D641-89D2-42BE-9C4C-976A28D6B1AA.png

Kurs i OpenTrack 22.november

Velkommen til et kurs i Opentrack på Teams i regi av Roar Holen og Oslo Friidrettskrets. Her vil vi gå igjennom systemets viktigste funksjoner for å kunne gjennomføre et stevne på en trygg og enkel måte.

Dato: Tirsdag 22.november
Tid: Kl. 18.00 - 21.00
Sted: Teams
Instruktør: Roar Holen (roar.holen@friidrett.no)

PÅMELDING HER

Teams-lenke vil bli sendt få dager før kursstart. Kurset er åpent for klubber fra andre kretser