705x405 Lerøy logo.jpg

Kretsen søker to nye Lerøy-ledere

Oslo og Akershus friidrettskretser søker hver sin nye hovedleder til kretslaget i forbindelse med Lerøy-lekene i 2022. Rollen innebærer at man følger laget fra den første Lerøy-samlingen på nyåret til Lerøy-lekene er gjennomført i starten av september.

Lerøy-lekene på Østlandet arrangeres i 2022 på Rjukan stadion den 3.-4. september. Her skal både Oslo og Akershus stille med hvert sitt kretslag bestående av 13 og 14 år gamle friidrettsutøvere (født 2008 og 2009).

I forkant av Lerøy-lekene arrangeres det en rekke treningssamlinger, bedre kjent som Lerøy-samlinger, der alle 13- og 14-åringer fra de to kretsene kan delta. På disse samlingene er målet å bli godt kjent, bygge et positivt lagmiljø, trene og ha det gøy. De fleste samlingene vil ha en god blanding av trening og sosiale aktiviteter, mens andre vil kun ha et sosialt innhold.

For å få til dette er det viktig med gode ledere som kan skape et sosialt fellesskap blant deltakerne og motivere dem til å trene og konkurrere i øvelser de både er godt vant med, og øvelser som kan være nye og utfordrende.

Oslo og Akershus friidrettskretser ønsker å engasjere en hovedleder til for hver av kretsene, i tillegg til den de allerede har. Det er fint å være to stykker i rollen som leder for sitt kretslag gjennom året, fra den første samlingen i januar og frem til Lerøy-lekene er gjennomført i starten av september.

Instruks med detaljerte beskrivelser av ansvarsområder og annen informasjon som er relevant for engasjementet finner du her.

Søknadsfrist: 17.desember 2021

For mer info om Lerøy-konseptet kan du sjekke: Samleside Lerøy

Håper du synes dette høres spennende ut!

Ta kontakt med Mari Sønju på sonju.mari@friidrett.no eller på 958 18 965