WDQQWD.jpg
Fellesbilde fra forrige kurs 13.november i Bærum Idrettspark.

Friidrett for barn kurs 30.januar

30.januar inviterer vi til nok et Friidrett for barn-kurs. Denne gang blir kurset avholdt i Bærum Idrettspark. Kurset passer perfekt til deg som er trener for barn i alderen 6-12 år. Bli med på friidrettens viktigste kurs.

Sted: Bærum Idrettspark
Dato: Søndag 30.januar
Tid: Kl. 09.30 til kl. 16.00
Kursholder: Mauritz Kåshagen

PÅMELDING HER

Akershus friidrettskrets har gleden av å invitere til introduksjonskurset «Friidrett for barn» på to forskjellige steder. Kurset har noe teori, men hovedvekt er på det praktiske. Friidrett for barn er en obligatorisk del av Trener 1-utdanningen i friidrett.

Om kurset

Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. Hovedmålet for trener 1 er innlæring og deltakelse og kurset skal gjøre treneren i stand til å lede friidrettsaktivitet og trening (i løp, hopp, kast) som gjør at barna utvikler seg helhetlig (både sosialt, psykisk, motorisk og fysisk). Hele kursplanen finner du her.

Treneren skal ved fullført kurs ha kunnskap om:

  • Idrettens verdigrunnlag
  • Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barnefriidrett
  • Organisering av hensiktsmessig aktivitet i forhold til barns utvikling

Målgruppe

Alle som ønsker å trene eller trener barn i friidrett i alderen 6-12 år. Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 14 år kursåret.

Omfang og gjennomføring

Kurset er totalt på ti undervisningstimer. Åtte timer med kurslærer (tre timer teori, fem timer praksis) og to timer e-læring (barneidrettens verdigrunnlag) som gjennomføres før kursstart som forberedelse til kurset, finnes på kurs.idrett.no.

Pensum er boka «Fra lek til friidrett», Håndbok for barn og unge og heftet «Team Athletics». Dette skaffer kursarrangøren.

Deltakerne skal bli involvert, gjennomføre gruppearbeid, diskutere, planlegge og gjennomføre praktisk aktivitet. For å fullføre kurset, skal man gjennomføre ti timer praksis. Mer om det i kursplanen.

Påmelding her innen: 1 dag før kursstart. Kurset koster kr 500 per deltaker. Faktureres klubben i etterkant av kurset.
Kontakt: akershus@friidrett.no