Lerøy_logo.png

Uttak Lerøy-lekene

Lerøy-lekene arrangeres i Hamar Idrettspark 31.august-1.september, og her er kretsenes uttak.

Oppland har en kvote på totalt 40 utøvere, og Hedmark har en kvote på totalt 30 utøvere.

Utøverne er tatt ut i forskjellig antall øvelser. Kvoten gir hver utøver mulighet til å delta i fem øvelser totalt, men ikke mer enn tre på en dag (Hedmark), og fire totalt, to hver dag (Oppland). Derfor kan utøvere som ikke er tatt ut i det maksimale antall øvelser, velge ekstra øvelser de ønsker å være med på. Det er også mulig å bytte øvelser fra de man er tatt ut i.

Vi setter stor pris på om noen vil delta i øvelser det ikke er tatt ut noen i, da dette også er en lagkonkurranse.

Det er også stafetter begge dager. Det er derfor viktig at alle er tilstede og innstilt på å løpe stafett. Lagene blir tatt ut under stevnet.

For utøvere som meldes på stevnet vil det være en egenandel på kr 250,- som dekker startkontingent samt arrangørens opplegg med overnatting og bespisning. Dette faktureres klubbene. Det er derfor meget viktig med tilbakemelding på hvem som stiller eller ikke.

Tilbakemelding på om du deltar eller ikke sendes til bard.venholen@friidrett.no innen 20.august. Der ønsker vi også å vite om du skal overnatte.

Eventuelt suppleringsuttak gjøres fortløpende ved eventuelle forfall.

Ledere: Vi trenger ledere til stevnet. Både på dagtid under stevnet, men også som kan overnatte sammen med utøverne på skole. Vi er avhengige av at klubbene kan bistå med dette.

Aktuelle ledere meldes til bard.venholen@friidrett.no så snart som mulig.

Oppland

Hedmark

Infobrev