Moskogen ved Moelv.jpg
Finn en sti, gangvei eller grusvei nær deg, så har du det du trenger

Treningstips for barn og ungdom i "koronatider"

Treningstips for barn og ungdom. I og med at skolene er stengt, idrettsanleggene er stengt og organisert trening ikke skal utøves så lenge situasjonen rundt koronasmitte er som nå, har jeg laget et enkelt treningsprogram som lett kan tilpasses den enkelte.

Vi må jo for all del ikke slutte å aktivere oss, og det er ekstra viktig å finne alternative treningsteder og treningsmåter, nå som de faste treningene på skole og i idrettslaget ikke kan gjennomføres.   

Om du trener til Tine-stafetten, Lerøy-lekene, Veidekkelekene eller rett og slett ønsker å komme i litt bedre form, dette er et program som fint kan gjennomføres utendørs og uten tilgang på idrettsanlegg.
Du kan følge programmet helt eller delvis, alene eller sammen med en venn eller to, men husk at det er noen forholdsregler som skal følges.

 Trener du sammen med en venn eller to, så behold de samme   treningsgruppene til smittefaren er over.
 Hold minst en meter avstand til treningskompis.
 Stopp all trening hvis du blir forkjølet eller føler deg uvel.

Programmet har to økter, og jeg tenker at du gjennomfører dette i løpet av ei uke, men du kan selvfølgelig trene oftere.
Før du starter finner du en ganske flat sti, vei (lite trafikkert) eller fortau og måler opp ca 200m. ( 300 vanlige skritt)
Finn også et sted ( fortau, sti eller en vei ) med en bakke, ca 60-100m. (økt to)
Så trenger du et sted hvor du kan hoppe i trapper. Det trenger ikke være mer en ei trapp, 8-10 trinn.

Program1
Jogg minst 10 minutter. Tøy og bevegelse.
Start i trappa. Løp trappa et par ganger og bruk alle trinnene.
Så hopp med samla bein, alle trinn, annethvert trinn og avslutt med hvert tredje trinn.
Så gjør du det samme med hink, venstre og høyre bein. Gjenta serien tre ganger.

Beveg deg til den oppmålte 200m traseen.
Et til to stigningsløp.
Løp strekningen ( ca 200m) i ca 80% av maksfart.
Pause to minutter. Dette gjør du fem ganger.
De som er vant til å trene mye. Seriepause på åtte minutter, så gjentar du serien med fem løp en gang til.

Program2
Jogg minst 10 minutter. Tøy og bevegelse.
Bakkeløp.
Et til to stigningsløp.
Start gjerne med innløp på 20m (flatt) før du starter på bakken.
Løp med 90%- til maks innsats hele bakken ( 60-100m) pause fem minutter.
Gjenta fire ganger.
For de som er vant til å trene mye. Seriepause åtte minutter, en ny serie.
Sprunglauf. (sprangsteg) Kjør 20 steg i serien og gjenta fem ganger. Google sprunglauf hvis du er usikker på utførelsen. https://treningstips.org/sprunglauf/

Treningstipsene og forholdsreglene er gjort i samråd med kommuneoverlegen.
Lykke til.