distanseprosjekt 2021.jpg
Jørgen og Sara instruerer distansegruppa.

Treningsprosjektene fortsetter

De forskjellige treningsprosjektene våre har fungert bedre enn noen gang i vinter, og da er det viktig å fortsette å møtes, særlig slik situasjonen er nå, med begrensninger i alle retninger på grunn av korona.Vi ønsker også i sommerhalvåret et felles treffpunkt i kretsen for alle prosjektene, og vi starter derfor opp onsdager fra 5.mai kl 18.00 i Hamar Idrettspark. Slik er våre planer for treningsprosjektene frem til sommerferien.

Distanseprosjektet er allerede i gang med utetreninger, og møtes hver onsdag kl 18.00  og i tillegg til økt nummer to på lørdager men da møtes de  utenfor Ankerskogen kl 10.00. Trenere er Sara Skarabot Pedersen som har e-post s.skarabot@gmail.com og Jørgen Moen  som har moen_j@hotmail.com

 

Stavprosjektet trener annenhver onsdag og første trening utendørs blir 5.mai kl 18.00.  Har du spørsmål om opplegget eller har lyst til å bli med? Kontakt Karoline Weea Johansen, karo97@online.no

De andre hopp-prosjektene har Birger Søyland som trener og har høyde og lengde/tresteg annenhver onsdag.  Starter 5.mai med lengde/tresteg og høyde 12.mai.  Birger har følgende e-post birgmo@hotmail.com

Hekkeprosjektet starter også i Hamar 5.mai, og har treninger annenhver onsdag. Planen er imidlertid at annenhver trening blir henholdsvis i Hamar og på Raufoss.  Det vil si at onsdag 5.mai, 2. og 30. juni er det Hamar, og 19.mai og 16. juni møtes de på Raufoss. Det er Olav Grasbakken som er trener og han har e-post olav.grasbakken@hotmail.no

 

Det kan bli forandringer etter hvert, vi er avhengig av at et er en viss interesse og et minimums antall deltagere i alle prosjektene.

Trenerne i de forskjellige gruppene gir beskjed direkte til de «faste» deltagerne om eventuelle forandringer i planene.

 Ønsker du å bli med i et av treningsprosjektene våre?  Det er gratis å bli med, så det er bare å møte opp i Idrettsparken og ta kontakt med en av trenerne, eller kontakt de på forhånd og si fra at du kommer. Har du generelle spørsmål kontakter du dag.kashagen@friidrett.no Tlf 922 14 740

Aldersgrense for alle prosjektene våre er at du minst fyller 13 år i 2021.