Friidrett kurs bilde.jpg
Bli med på trenerkurs i Moelv

Trener 1-friidrett for barn kurs i Moelv

Vi inviterer til Trener1-friidrett for barn kurs, denne gang i Moelv.

Kurset holdes fredag 13.august  fra kl 18.00  i klubbhuset i Idrettsparken og lørdag 14.august kl 10.00 som praksisdel i Limtrehallen.

Kontaktperson i Moelv er Dag Kåshagen, dag.kashagen@friidrett.no   Tlf   922 14 740 

Kurlærer er Mauritz Kåshagen. Påmelding senest i løpet av onsdag 11.august her 

Kurset er bygget opp som følger: 

  • Idrettens verdier og barneidrettesbestemmelsene (E-læring 2 timer)
  • Idrettens verdier og barneidrettsbestemmelsene (1 time teori)
  • Barns utvikling og læring (2 timer teori)
  • Fra lek til friidrett (5 timer praksis)

       E-læring tas i forkant og omhandler Barneidrettens verdigrunnlag https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=157 (krever innlogging via MinIdrett), og  har en praksisdel i etterkant av selve kurset.