forelesnig med Amalie Iuel.JPG
Fra supersamling med Amalie Iuel  2018

SUPERSAMLING 20. og 21 NOVEBMER

Hold av helgen 20. og 21. november - da blir det endelig supersamling i Bærum idrettspark igjen

Samlingen er åpen for 14+, og kommer til å ha et bredt utvalg av øvelser å velge mellom. Vi satser på topp trenere, og flotte foredrag. Det blir overnatting på hotell, samt middag og felles lunsj. 

Samlingen er i utgangspunktet åpen for kretsene:

Oslo, Akershus, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold og Innlandet. 

Nærmere info og invitasjon kommer senere.