samordnet.jpg
Illustrasjonsfoto: Bildbyrån.

Samordnet rapportering for 2021 er åpnet

Alle idrettslag skal innen 30. april rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til Idrettsforbundet. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.