anbefaling-eirik-forde.jpg
Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall innen 30.04.2020. Foto: Eirik Førde.

Samordnet rapportering for 2020 er åpnet

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20. Lag som ennå ikke har rapportert bes ta kontakt med sin krets snarest. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin).

Et spørsmål som ofte stilles er: "Vi har ikke avholdt årsmøte. Skal vi da inn å gjøre samordna rapportering?"

Svaret er JA. Alle idrettslag skal inn i Samordna rapportering i løpet av april. Har man ikke avholdt årsmøte kan man selvsagt ikke oppdatere styret, søke om momskompensassjon (frist 15.8) og sende melding til Brønnøysund om endringer. Men man skal registrere medlemstall, aktivitetstall, svare på spørsmåla på "rapportering" fanen og eventuelt oppdatere Org. Data.

Se sak på idrettsforbundet sin side.