corona612_ntb.jpg

Samleside med informasjon knyttet til koronaviruset

AJOURFØRT 4. AUGUST. Her finner du informasjon om koronaviruset fra blant andre Norges Friidrettsforbund, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, regjeringen og Norges idrettsforbund.

Informasjonssaker fra Norges Friidrettsforbund:

NFIF sine retningslinjer for konkurranser på bane [04.08.20].

NFIFs retningslinjer for søknad/approbasjon, gjennomføring og rapportering av stevner2020 [04.08.20].

NB: Siden det henvises til over vil få ny url ved fremtidige oppdateringer.

Rapporteringsskjema smittevern stevner [PDF].

Rapporteringsskjema smittevern stevner [Word - lenke til dokument i sak].

Eksempel på skjema for registering av tilstedeværende på arrangement [Excel - lenke til dokument i sak].

NFIF sine retningslinjer for mosjonsløp [18.07.20].

Rapporteringsskjema smittevern mosjonsløp.

Kjøreregler for begrenset organisert trening i friidretten [03.08.20].

Smittevern for idrett. [Helsedirektoratet - oppdatert 28.05.20].


Idrettsforbundets temaside inneholder informasjon om:

- Juridiske konsekvenser
- Økonomiske konsekvenser
- Årsmøte og ting
- Spørsmål og svar
- Oversikt over hvem som kan svare på hva
- Aktuelle saker

Ny kompenasjonsordning for frivillighet og idrett klar. [NIF - oppdatert 16.07.20].

Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august [NIF 30.07.20].

Helsedirektoratet, Folkehelseinstiuttet og regjeringen har også opprettet temasider om koronaviruset.

I tillegg har ung.no, som er det offentliges informasjonskanal for ungdom, en egen temaside om korona-viruset som du finner her.