NFIF%20Hedmark%20og%20Oppland.png

Orientering til klubbene i Oppland.

Det foregår for tiden en prosess om sammenslåing av Oppland og Hedmark Friidrettskretser fra 1. januar 2020.

Les orienteringen fra kretsleder Brynulf Larsen til klubbene i Oppland her