nfif-logo-705x405.jpg

Organisert trening – foreløpige kjøreregler

Helsedirektoratet har i dag, etter samtaler med og i samarbeid med Norges idrettsforbund, åpnet for organisert trening på de idrettsanleggene som er åpne. Dette er Norsk Friidretts kjøreregler.

Helsedirektoratet har i dag, etter samtaler med og i samarbeid med Norges idrettsforbund, åpnet for organisert trening på de idrettsanleggene som er åpne.

Dette dog innenfor rammer som ivaretar de generelle retningslinjene for kontakt og sosial omgang som du finner her.
Generelt pålegges den organiserte treningen et stort ansvar for at rådene blir overholdt.

For å unngå misforståelser og ulike tolkning av Helsedirektoratets anbefalinger vil NIF sentralt utarbeide felles retningslinjer som kommer senest torsdag 2. april, og særforbundene vil utarbeide egne koronavettregler som skal være klare fredag 3. april.
Vi oppfordrer til å avvente med organisert idrett frem til disse er klare, og at alle trening frem til dette skjer godt innenfor rammene av Helsedirektoratets anbefalinger.
Ved tvil bør den mest forsiktige løsningen velges. Helse og sikkerhet er fortsatt førsteprioritert!