Kast 1.jpg
Opplandsklubber kan søke om midler relatert til kastøvelser.

Opplands-klubber kan søke om midler

Innlandet friidrettskrets har i 2020 fått 20.000 kroner fra Astrid og Henry Fossums minnefond. Midlene skal fordeles på klubbene etter søknad.

Siden dette er penger opptjent i 2019 gjelder dette bare klubber som tilhørte Oppland friidrettskrets. Fra neste år vil det gjelde alle klubbene i kretsen.

Pengene skal brukes til premier og andre arrangementsutgifter for kastøvelser.
Søknadsfrist er 20. november.

Pengene vil bli utbetalt før nyttår slik vi får det med på årets regnskap. 

Søknad sendes Innlandet friidrettskrets ved styremedlem Brynulf Larsen på epost nlifriidrett@hotmail.com

Ingvild Hjortnæs Larsen
kretsleder