Helge.jpeg
Helge Tryggeseth er valgt til ny styreleder i Innlandet friidrettskrets

Nytt styre og ny leder i Innlandet friidrettskrets

29.mars ble kretstinget i Innlandet friidrettskrets avholdt, for første gang som en krets. Helge Tryggeseth, nyvalgt leder, kommer her med følgende ord:

Kjære alle sammen

Først vil jeg takke for den tillitt dere har vist meg ved å velge meg som

kretsens nye styreleder. Jeg går i gang med arbeidet med en stor tro

på at samarbeid og god dialog er nøkkelen til å løfte friidretten i Innlandet.

Vi er en veldig stor krets med betydelige avstander og vi har noen utfordringer

med lite aktivitet i deler av Innlandet.

Jeg ser for meg at vi sammen kan få til en betydelig økning av antall utøvere

og kretsen har allerede bestemt en kraftig økning og satsing på felles

treningsprosjekt og ulike samlinger. Nytt av året er Gjensidigesamlinger som

favner de fra 15 til 19 år. I tillegg til Lerøy for våre 13 og 14 åringer og Team

Innlandet Totenbanken for de beste gir vi altså nå et sammenhengende kretstilbud

for alle aktive - uansett nivå.

Her skal vi løfte frem kretssamholdet og skape mange nye vennskap og samarbeid

på tvers av klubber og områder.

Samtidig er det viktig å ha fullt fokus på alle våre klubber. Det er her alt starter og

vi er helt avhengig av gode klubber og lokale miljøer. Kretsen vil i enda større grad

enn tidligere være på tilbudssiden når det hjelper praktisk hjelp til tilrettelegging

av forskjellig slag, kursing, trening, arrangementer, stevner og rådgivning.

Jeg velger å avslutte med å gjøre Henry Ford sine ord til mine:

Å komme sammen er begynnelsen.

Å holde sammen er framgang.

Å arbeide sammen er suksess.

 

Hilsen

Helge Tryggeseth

 

I tillegg til Helge ble følgende valgt: 

 

Sara Skarabot Pedersen, Orion FIK - nesteleder

Styremedlemmer:

Vemund Kongssund, Moelven

Kristian Skjeseth, OrionFIK

Arild Kjæreng, Lillehammer

Karloline Weea Johansen, Løten( ungdomsrep)

1. vara:Asgeir Rustad, Vaaler

2.vara: Mille Eide Nyhus, Orion (ungdomsrep)

 

Bilder under foto:Dag Kåshagen:

1 - Asgeir, Knut og Heidi

2 -Brynulf Larsen

3 - Dag Kåshagen

4 - kretstinget

Asgeir, Knut og Heidi.jpg

Brynulf Larsen.jpg

 

 

 

 

Dag kretstinget 22.JPG

 

kretsting 2022.jpg