nfif-logo-705x405.jpg

NFIFs retningslinjer for mosjonsløp under koronasituasjonen

OPPDATERT 28. MAI 20:00: Som en følge av koronasituasjonen, og myndighetenes restriksjoner for kultur- og idrettsarrangement, har det i en periode ikke vært anledning til å arrangere mosjonsarrangement for folkemasser. Fra og med 7. mai har regjeringen åpnet opp for arrangementer med inntil 50 personer til stede, med noen begrensninger.

Oppdateringen 28. mai er kun til FHI sin nye veileder Smittevern for idrett, som ikke får betydning i for gjennomføringen av mosjonsløp da den kun omhandler trening.

Norges Friidrettsforbund har fått en rekke henvendelser angående konkurransemuligheter i friidrett innenfor dagens smittevernregler.

NFIF sitt mål er å opptre ansvarlig og følge myndighetens anbefalinger for å bekjempe korona-pandemien. 

Etter at myndighetene nå gradvis gjenåpner samfunnet har NFIF utarbeidet retningslinjer for mosjonsløp under koronasituasjonen basert på Helsedirektoratet sin Smittevernveileder for idrett som kom 11. mai.

Her finner du de aktuelle dokumentene:

Smittevern for idrett [Oppdatert av Helsedirektoratet 28. mai].

NFIFs retningslinjer for mosjonsløp under koronasituasjonen [PDF fra Norges Friidrettsforbund - sist oppdatert 28. mai med korrekte lenker til FHI sitt nye dokument].

Rapporteringsskjema smittevern mosjonsløp.

NFIFs retningslinjer for virtuelle løp under koronasituasjonen.pdf