nfif-logo-705x405.jpg

NFIFs retningslinjer for mosjonsløp under koronasituasjonen

OPPDATERT 7. JULI: Norges Friidrettsforbund har utarbeidet retningslinjer for mosjonsløp under korona-situasjonen basert på Helsedirektoratet sin Smittevernveileder for idrett som ble oppdatert 28. mai. Siste oppdatering etter gjort etter regjeringens pressekonferanse 12. juni med justering gjort av NFIF for stafetter punkt 7g fra 7. juli.

NFIF sitt mål er å opptre ansvarlig og følge myndighetens anbefalinger for å bekjempe korona-pandemien. 

Etter at myndighetene gradvis gjenåpner samfunnet har NFIF utarbeidet retningslinjer for mosjonsløp under koronasituasjonen basert på Helsedirektoratet sin Smittevernveileder for idrett som kom 11. mai.
Siste oppdatering er gjort etter regjeringens pressekonferanse 12. juni med justering gjort av NFIF for stafetter punkt 7g fra 7. juli.

Her finner du de aktuelle dokumentene:

Smittevern for idrett [Oppdatert av Helsedirektoratet 28. mai].

NFIFs retningslinjer for mosjonsløp under koronasituasjonen gjeldende fra 7. juli [PDF fra Norges Friidrettsforbund].

Rapporteringsskjema smittevern mosjonsløp.

NFIFs retningslinjer for virtuelle løp under koronasituasjonen.pdf