nfif-logo-705x405.jpg

NFIF sine retningslinjer for konkurranser

OPPDATERT 4. AUGUST: Norges Friidrettsforbund utarbeidet 12. mai nye føringer/retningslinjer for søknad/approbasjon, gjennomføring og rapportering av banestevner i 2020 innenfor gjeldende smittevernregler. Utgangspunktet er Helsedirektoratet sin Smittevernveileder for idrett av 28. mai med oppdatering 12. juni. NFIF sin siste oppdatering er gjort 4. august og gjelder punkt 7 og punkt 16.5.

Retningslinjene er oppdatert med virkning fra 4. august i forhold til punkt 7 (trenere) og punkt 16.5.

Med bakgrunn i oppdateringen som forrige måend ble lagt inn i punkt 7 vil nok ikke alle kunne få oppfylt alle sine ønsker med hensyn til antall trenerakkrediteringer - spesielt i mesterskapene de kommende måneder, og et godt råd kan være at klubbene ser på mulighetene for å samarbeide om bruk av trener-akkrediteringer.

NFIF sitt mål er å opptre ansvarlig og følge myndighetens anbefalinger for å bekjempe korona-pandemien. Vi gikk ut med detaljerte kjøreregler for begrenset organisert trening i friidretten allerede 11. april. 

Etter at myndighetene gradvis gjenåpner samfunnet har NFIF utarbeidet, og senere oppdatert, følgende retningslinjer for søknad/approbasjon, gjennomføring og rapportering av stevner 2020 gjeldende fra 4. august. Disse er basert på Helsedirektoratet sin Smittevernveileder for idrett som kom 11. mai og senere oppdateringer og presiseringer.

Smittevern for idrett [Helsedirektoratet - oppdatert 28.05.20].

Rapporteringsskjema smittevern stevner [PDF].

Rapporteringsskjema smittevern stevner [Word].

Eksempel på skjema for registering av tilstedeværende på arrangement [Excel].