nfif-logo-705x405.jpg

NFIF sine retningslinjer for konkurranser

OPPDATERT 28. MAI 22:20. Norges Friidrettsforbund utarbeidet 12. mai nye føringer/retningslinjer for søknad/approbasjon, gjennomføring og rapportering av stevner i 2020 innenfor dagens smittevernregler. Utgangspunktet er Helsedirektoratet sin Smittevernveileder for idrett som ble oppdatert 28. mai uten praktiske endringer for friidrettens konkurranseavvikling da den omhandlet trening. 20. mai ble vårt punkt 16.5 oppdatert, og 27. mai ble punkt 16.2 og 16.5 oppdatert. Endringer er markert i dokumentet med gult.

Norges Friidrettsforbund får en rekke henvendelser angående konkurransemuligheter i friidrett innenfor dagens smittevernregler.

NFIF sitt mål er å opptre ansvarlig og følge myndighetens anbefalinger for å bekjempe korona-pandemien. Vi gikk ut med detaljerte kjøreregler for begrenset organisert trening i friidretten 11. april. 

Etter at myndighetene nå gradvis gjenåpner samfunnet har NFIF utarbeidet følgende nye føringer/retningslinjer for søknad/approbasjon, gjennomføring og rapportering av stevner 2020 basert på Helsedirektoratet sin Smittevernveileder for idrett som kom 11. mai.
Punkt 16.5 er oppdatert 20. mai og 27. mai. Punkt 16.2 er oppdatert 27. mai. Ny veileder kom 28. mai.

Ved senere oppdateringer vil vi endre med ny dato og oppdatere publiseringstidspunktet i innledningen på denne saken.

Smittevern for idrett [Helsedirektoratet - oppdatert 28.05.20].

Rapporteringsskjema smittevern stevner.

Retningslinjer for mosjonsløp

Retningslinjer for virtuelle løp.