nfif-logo-705x405.jpg

NFIF sine retningslinjer for konkurranser

OPPDATERT 15. JUNI. Norges Friidrettsforbund utarbeidet 12. mai nye føringer/retningslinjer for søknad/approbasjon, gjennomføring og rapportering av banestevner i 2020 innenfor gjeldende smittevernregler. Utgangspunktet er Helsedirektoratet sin Smittevernveileder for idrett som ble oppdatert 28. mai, med siste oppdatering etter regjeringens pressekonferanse 12. juni og dagens endring som åpner for at man på distanser fra 1500 meter og oppover nå kan løpe i felt på maksimalt 15 utøvere.

Retningslinjene er oppdatert 15.6 i forhold til punkt 16.5 med at det nå kan løpes i heat av maksimalt 15 løpere på distanser fra og med 1500 meter.

NFIF sitt mål er å opptre ansvarlig og følge myndighetens anbefalinger for å bekjempe korona-pandemien. Vi gikk ut med detaljerte kjøreregler for begrenset organisert trening i friidretten allerede 11. april. 

Etter at myndighetene gradvis gjenåpner samfunnet har NFIF utarbeidet følgende retningslinjer for søknad/approbasjon, gjennomføring og rapportering av stevner 2020 gjeldende fra 15. juni. Disse er basert på Helsedirektoratet sin Smittevernveileder for idrett som kom 11. mai og senere oppdateringer og presiseringer.

Smittevern for idrett [Helsedirektoratet - oppdatert 28.05.20].

Rapporteringsskjema smittevern stevner [PDF].

Rapporteringsskjema smittevern stevner [Word].