kast Søndre Land.jpg

Nå kan klubbene søke kastmidler

Alle klubbene i Innlandet kan søke om midler til kastfremmende tiltak. Søknadsfrist 1. november.

Innlandet friidrettskrets har i 2021 fått 30.000 kroner fra Astrid og Henry Fossums minnefond. Midlene skal fordeles på klubbene etter søknad. Siden dette er penger opptjent i 2020 gjelder dette alle klubber som tilhører Innlandet friidrettskrets.Pengene skal brukes til premier og andre arrangementsutgifter for kastøvelser.

Søknadsfrist er 1. november. Pengene vil bli utbetalt før nyttår slik vi får det med på årets regnskap

Søknad sendes Innlandet friidrettskrets ved styremedlem Brynulf Larsen på epost nlifriidrett@hotmail.com

Kretsleder Ingvild Hjortnæs Larsen