rudshogda-gjestegard.jpg

Møte med klubbene

Invitasjon til klubbmøte. Hedmark og Oppland friidrettskretser inviterer til et historisk klubbmøte torsdag 12. desember kl 18.00 i Sør-gående kro på Rudshøgda.

Dette er ikke bare det aller siste møte hvor vi er to samarbeidene friidrettskretser, men det er  ikke minst det første møte hvor vi skal planlegge en felles sesong for Innlandet friidrettskrets.

Vi avslutter møte kl 20.00 med julebuffet. Vi må derfor ha beskjed innen 5. desember hvor mange som kommer fra din klubb.

                    Saksliste.

  1. Terminliste 2020
  2. Hvordan skape engasjement for den nye kretsen?
  3. Lerøy-lag og samlinger.
  4. Arrangere rekrutteringsstevner
  5. Felles turer UM og JR NM 2020
  6. Treningsleir 2021