Logo Innlandet.png

Ketstinget er utsatt

På grunn av koronaepidemien blir kretstinget som skulle vært avholdt 27. april utsatt til 15. juni.

Kretstinget blir på Vertshuset v/E6 på Biri, mandag 15.juni klokka 1830. Alternativt vil kretstinget bli gjennomført digitalt via Teams.
Avgjørelsen om dette blir tatt 1.juni og det er regjeringens smittevernregler som legges til grunn.
Fristen for å sende inn forslag til tinget var 10. april og denne fristen forlenges ikke, derimot utsettes fristen for å melde seg på til 05. juni. Send påmelding til dag.kashagen@friidrett.no
Sakspapirer vil bli lagt ut på kretsens hjemmeside og facebookside den 06.juni.

les hele innbydelsen her