Kurs.jpg

Friidrett for barn kurs er utsatt.

På grunn av usikkerheten  i forbindelse med koronaviruset har vi besluttet å utsette kurset inntil videre.   Innlandet friidrettskrets har gleden av å invitere til «Friidrett for barn» kurs i Gjøvik 24.-25. april. Kurset er åpent for alle interesserte som fyller 14 år i år, og eldre. Kurset starter fredag 24. april kl 18.00-21.00 på Gjøvik Stadion med teoridelen og fortsetter lørdag kl 10.00 -15.00 i Limtrehallen i Moelv, eller ute hvis været tillater det.

Kurset har noe teori, men hovedvekt er på det praktiske. Friidrett for barn er en obligatorisk del av Trener 1-utdanningen i friidrett.

Om kurset
Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er et rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. Hovedmålet for trener 1 er innlæring og deltakelse og kurset skal gjøre treneren i stand til å lede friidrettsaktivitet og trening (i løp, hopp, kast) som gjør at barna utvikler seg helhetlig (både sosialt, psykisk, motorisk og fysisk).
Treneren skal ved fullført kurs ha kunnskap om:
• Idrettens verdigrunnlag
• Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barnefriidrett 

• Organisering av hensiktsmessig aktivitet i forhold til barns utvikling

Målgruppe

Alle som ønsker å trene eller trener barn i friidrett i alderen 6-12 år. Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 14 år kursåret.
Omfang og gjennomføring
Kurset er totalt på ti undervisningstimer. Åtte timer med kurslærer (tre timer teori, fem timer praksis) og to timer e-læring (barneidrettens verdigrunnlag) som gjennomføres før kursstart som forberedelse til kurset, finnes på her
Pensum er boka «Fra lek til friidrett», Håndbok for barn og unge og heftet «Team Athletics». Dette skaffer kursarrangøren.
Deltakerne skal bli involvert, gjennomføre gruppearbeid, diskutere, planlegge og gjennomføre praktisk aktivitet. For å fullføre kurset, skal man gjennomføre ti timer praksis.

Har du spørsmål kontakt dag.kashagen@friidrett.no  Kurslærer er Mauritz Kåshagen 
Påmelding her  innen 20.april Egenandel på kr 200 faktureres klubben.