Mille.jpg

Allsidighetspris i 2019

ALLSIDIGHETSPRISEN 2019 HUSK Å SENDE INN DINE RESULTATER SENEST 1.NOV. Hedmark og Oppland friidrettskretser viderefører Allsidighetsprisen. Allsidighetsprisen for 2018 deles ut under lørdagens KM i Stangehallen.

Vi innførte for sesongen 2018 en allsidighetspris i begge kretsene våre. Denne videreføres i 2019, men vi deler inn i to klasser for hvert kjønn. En klasse for 11-14 år og en for 15-19 år. Prisen vinnes av den jente og gutt i alder 11-14 år, og 15-19 år som har samlet flest Tyrving-poeng gjennom hele året, altså både inne og ute, i fem forskjellige øvelseskategorier.

For å vinne en premie, må en ha resultat i alle fem kategorier. Utøver eller klubb sender selv inn resultatene til kretsen, med frist 1.november.

Hensikten med denne prisen er å stimulere til allsidighet.

Les mer om kriteriene for allsidighetsprisen Hedmark

Les mer om kriteriene for allsidighetsprisen Oppland