morkved-basis--og-turnhall.jpg

Anleggsfondet - utlysning med søknadsfrist 1. mars

Nå er det mulig å søke midler fra idrettskretsens anleggsfond til mulighetsstudie og forprosjekteringsfasen for etablering av nye idrettsanlegg i regi av idrettslag. Anleggsfondet er etablert med midler fra Sparebank1 Nord-Norge og deres tilskudd fra "Samfunnsløftet".

Her finner dere all nødvendig info om anleggsfondet med formål, hvem som kan søke, kriterier, frister og søknadsskjema: 

ANLEGGSFONDET - INFO OG SØKNADSSKJEMA!