høstmøte 2019.jpg
Fra høstmøtet 2019

Sone- og dialogmøter med klubbene

Da er det gjennomført dialogmøter med 24 av våre medlemsklubber. Vi håper dere som ikke hadde anledning til å delta i denne runden kommer sterkere tilbake ved neste runde med nye tema.

Her finner dere en oppsummering av sakene vi hadde på programmet under møtene.

Oppsummering sonemøter jan -23.pdf