Kretsting.jpg

Samleside kretsting 2023 - NY DATO!

Pga. kollisjon med skolenes vinterferie ble ikke påmelding helt som forventet. Styret i NTfik har derfor vedtatt å flytte kretstinget til onsdag 22.mars. Ny frist for innsending av fullmakter/påmelding til kretstinget 2023 er da 8.mars 2023. Denne siden vil etter hvert fylles med Tingdokumenter og fungere som en samleside for tinget 2023.