BFIK logo.png

Kretsting BFIK 2023

Velkommen til kretsting i Buskerud Friidrettskrets mandag 13.mars kl.18.00. Tinget vil finne sted i Vikersund, og alle klubbene i kretsen er hjertelig velkomne til å delta.

Kretsting Buskerud Friidrettskrets

Dato: Mandag 13.mars 2023

Tid: Kl.18.00

Sted: Teknisk sentral (kantine), Modum kommune 

Adresse: Øvre Nedmarken 7, 3370 Vikersund

 

Påmelding

Påmelding her eller på e-post til sonju.mari@fridrett.no, innen onsdag 8.mars kl.23.00.


Klubbrepresentasjon til kretstinget

Lagene har dette antall representanter:

1-50 medlemmer: 1 representant

51-100 medlemmer: 2 representanter

Over 100 medlemmer: 3 representanter

 

Forslag

Forslag som skal behandles på tinget må være sendt styret senest to uker før tinget, altså 27.februartil sonju.mari@friidrett.no

 

Tingdokumenter

Sakspapirer vil bli lagt ut her på kretsens hjemmeside og sendt ut på e-post senest 1 uke før tinget. Vi ber om at delegatene tar egen utskrift av sakspapirene og tar med på tinget.

 

Saksliste

Beretning 2021-2022

Regnskap 2021 

Regnskap 2022

Budsjett 2023 

Budsjett 2024

Revisjonsberetning 2021 

Revisjonsberetning 2022

Protokoll 2023