Nissen2.jpg
Turmarsj for små og store nisser!

Nissemarsjen

Nissemarsjen var et tidligere konsept i regi av Norges Friidrettsforbund som nå er tatt vekk. Det foreligger ingen planer om å "relansere" marsjen.

Vi har dessverre lagt ned Nissemarsjen og selger ikke lenger noen form for materiell.