705x405.jpg
Foto: Rustad IL

Idrettsleker i høstferien

Norges Friidrettsforbund inviterer klubber og idrettslag over hele landet til å arrangere friidrettsskole i sine lokalmiljø, i høstferien.

Så langt har over 6000 deltakere blitt med på årets Idrettsleker, og konseptet er godt brukt i sommerferien. Norges Friidrettsforbund og Nestlé ønsker nå å forlenge perioden ut oktober, og tilby dere alle sammen å arrangere Idrettsleker i Høstferien.

Idrettsleker er et av NFIFs viktigste rekrutteringstiltak, og det engasjementet og den aktiviteten lekene har generert rundt om i friidrettsnorge har betydd enormt mye, takket være den jobben lokale arrangører har lagt ned. Verdien og potensiale i Idrettsleker ligger først og fremst i den gevinsten et lokalt arrangement vil gi i form av økte inntekter, men også økt aktivitet og økt rekruttering tilbake igjen til deres klubb.

Vi håper at så mange klubber som mulig blir med som arrangører, og ønsker å tilby sine medlemmer denne muligheten også i høstferien. Velkommen skal dere være!

Dere oppretter arrangementet her: https://www.deltager.no/idrettsleker2018

Eller logger inn og gjenbruker tidligere arrangement her: https://www.deltager.no/idrettsleker/arrangement/