Nestle-lekene logo 705x405.jpg

Bli med på Nestlé-lekene

Påmeldingen for Nestlé-lekene 2019 er åpen og vi håper mange klubber/idrettslag vil være med som arrangør.

NFIF har utviklet et ferdig skreddersydd konsept, med gjennomføringsguide, deltagertrøyer til alle, påmeldingsløsning, samt diplomer. Vi ønsker å tilby dette til dere – og det beste av alt, det er selvfølgelig helt gratis. I 2018 ble det signert en avtale med Nestlé og arrangementet har derav fått navnet Nestlé-lekene.

Nestlé-lekene er et av NFIFs viktigste rekrutteringstiltak, og det engasjementet og den aktiviteten lekene har generert rundt om i friidretts-Norge har betydd enormt mye takket være den jobben lokale arrangører har lagt ned. Verdien og potensiale i Idrettsleker ligger først og fremst i den gevinsten et lokalt arrangement vil gi i form av økte inntekter, men også økt aktivitet og økt rekruttering tilbake igjen til deres klubb.

Påmeldingen til Nestlé-lekene 2019 er allerede godt i gang og flere har allerede registrert sitt arrangement.

Dere oppretter arrangementet her: https://www.deltager.no/nestlelekene2019
Eller logger inn og gjenbruker tidligere arrangement her: https://www.deltager.no/Idrettsleker/arrangement/

Dere står helt fritt til å sette både deltagerpris, dato og sted for arrangementet selv.

Nytt av året er at vi lager et digitalt kurs rettet mot instruktørene på Nestlé-lekene. Kurset skal gjennomføres i fellesskap med en faglig ansvarlig fra klubben til stede og omfanget er fire kurstimer. Å kunne planlegge og gjennomføre trygge, gode og morsomme friidrettsopplegg for barn er helt sentralt i kurset og vi håper dette kan bli en introduksjon til trenerutdannelse for mange idrettsleker-instruktører. Vi har som mål å få lansert kurset i løpet av mai 2019, og vil komme med mer info litt før den tid. Vi håper at så mange som mulig av dere ønsker å benytte dere av dette tilbudet.