Søk om å arrangere

Søk om å arrangere

Det er mulig for klubber, lag og allianser å søke om å arrangere Lerøy-lekene. Søknadsfristen er 15. januar hvert år, med søknad minimum én (1) sesong frem i tid (eks: Søknad om å arrangere lekene i 2019, sendes innen frist 15.01.2018).

Tildeling av lekene skjer på Barne- og Ungdomsutvalgets møte i februar. I søknaden må det fremkomme hvilket arrangement det søkes på (Østlandet, Vestlandet, eller Midt- og Nord-Norge), samt hvilket år det søkes om. Det er en forutsetning at arrangørsøker(e) selv sokner til den landsdelen man søker om.

I søknaden bør det dessuten komme frem hvordan søkeren vil løse utfordringer knyttet til den sportslige gjennomføringen, så vel som den utenomsportslige gjennomføringen (logistikk og infrastruktur) for besøkende kretser.

Arrangementsperioden innvilges i første omgang for ett år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse ved et godt og gjennomført arrangement. Søknader for år som allerede har tildelt arrangører vil ikke bli behandlet.Det er NFIFs prosjektleder for lekene, i samsvar med barne- og ungdomsutvalget som behandler søknadene og fordeler arrangementene.

Under finner du søknadsprosedyren for Lerøylekene:

Søknadsprosedyre-Ungdomslekene.pdf