Søk om å arrangere

Søk om å arrangere

Det er nå mulig for klubber, lag og allianser å søke om å arrangere Lerøy-lekene fra 2024. Søknadsfristen er 19. mars 2023.

I søknaden bør det fremkomme hvordan søkeren vil løse utfordringer knyttet til den sportslige gjennomføringen, så vel som den utenomsportslige gjennomføringen (logistikk og infrastruktur) for besøkende kretser.

Arrangementsperioden innvilges i første omgang for ett år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse ved et godt og gjennomført arrangement.

Hver arrangør får 50 000 kroner hvert år i arrangementsstøtte for å tilrettelegge og gjennomføre et arrangement av høy kvalitet.

Under finner du søknadsprosedyren for Lerøylekene:
Søknadsprosedyre  Lerøy-lekene