8.-10. klasse

I menyen under finner du forslag til kompetansemål, timeopplegg og periodeplaner for den gjeldende aldersgruppen.

 

Kompetansemål etter 10. årssteget

Målet for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • Trene på og utføre ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og alternative rørsleaktivitetar.
  • Bruke leik og ulike treningsformer for å utvikle eigen kropp og helse.
  • Praktisere og forklare grunnleggjande prinsipp for trening.

LØP

HOPP

 

KAST

 

Flere timeopplegg for løp, hopp og kast kommer fortløpende.

Her finner dere to periodeplaner spesielt laget for klassetrinn 8-10 i skolen.

Tren til TINEstafetten periodeplan for 8.-10 klasse

Generell periodeplan for 8.-10. klasse