5.-7. klasse

I menyen under finner du forslag til kompetansemål, timeopplegg og periodeplaner for den gjeldende aldersgruppen.

Generelle råd for aldersgruppen

Aktiviteten bør preges av allsidighet og variasjon slik at barna får erfaring fra alle friidrettsøvelser.

Samtidig er barna i begynnelsen av den alderen som betraktes som best med tanke på å lære seg spesifikke idrettslige ferdigheter.

Motivasjon er meget viktig i all læring.  En konsekvens av dette er at den fysiske aktiviteten må tilrettelegges slik at alle har en mulighet for å lykkes.

Kompetansemål etter 7. årssteget

Etter en periode (1.-4. klasse) hvor hovedmålet innen friidrett har vært å tilnærme seg de ulike øvelsene gjennom lek, vil det sentrale nå være å gi elevene en innføring i teknikken i utvalgte friidrettsøvelser.

Overordnet kompetansemål: Utføre basisferdigheter i individuelle idretter/idrettsaktviteter, med og uten bruk av apparat og småredskaper. Utføre varierte aktiviteter som bygger opp kroppen på ulike måter.

Målet for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • Utføre varierte aktivitetar og delta i leik som fremjar uthald, koordinasjon og anna kropsleg utvikling.
  • Bruka grunnleggjande rørslemønster og teknikkar i nokre individuelle idrettar, nokre utvalde lagidrettar og i alternative rørsleaktivitetar.

 

LØP

HOPP

KAST

 

Flere opplegg for løp, hopp og kast kommer fortløpende.

Planer kommer.