1.-4. klasse

I menyen under finner du forslag til kompetansemål, timeopplegg og periodeplaner for den gjeldende aldersgruppen.

Kompetansemål etter 4. årssteget

Målet for opplæringa er at eleven skal kunne:

  • Leike og vere med i aktivitetar i variert miljø der sansar, motorikk og koordinasjon blir utfordra.
  • Utføre grunnleggjande rørsler som å krype, gå, springe, hinke, satse, lande, vende og rulle i fri utfolding og organiserte akrivitetar.