Tøy av hofteleddsbøyere med dynamisk skuldermobilitet