Sideliggende benhev

1. Legg deg på siden (som vist på videoen).
2. Hev og senk det øverste beinet i en rett linje parallelt med beinet som ligger i bakken.

Primær muskelbruk: Gluteus medius.