Jesus på korset

1. Legg deg på ryggen som en X
2. Før beinet strakt mot motsatt hånd - hold et par sekunder og før det rolig tilbake.
3. Bytt fot og gjør det samme motsatt vei.