Athletix

Buddy training

Øvelser hvor man må samarbeide to og to, sammen eller ved siden av hverandre.