Aktivitetspakker 2022

Søk om aktivitetspakke til klubben

Det er i klubbene aktiviteten skjer. Etter et par år med utfordringer ønsker NFIF å bidra med ekstra støtte og motivasjon til klubbene som satser på kompetanse og aktivitet i 2022. Vi oppfordrer alle klubber til å søke om aktivitetspakker. Målet er at vi sammen kan bidra til økt idrettsaktivitet i hele Friidretts-Norge!

Søknadsfrist var 10. mai. 

Klubben kan søke om aktivitetspakke om dere planlegger å arrangere Friidrett for barn - kurs eller Friidrettens dag i 2022. Søknadsfristen gikk ut 10. mai. 

Vi ber om at klubbene oppgir planlagt dato for aktivitetene i søknadsskjema.  

Kurs og Friidrettens dag kan arrangeres når som helst i 2022, men av logistiske årsaker ber vi om forståelse for at det kan ta noen uker før alt innholdet i pakkene har ankommet klubbene. Dersom dere skal ha aktiviteten tidlig kan det være lurt å søke så raskt som mulig!  

Vi ber om at det kun leveres en samlet søknad per klubb 

Ved å gjennomføre friidrett for barn - kurs vil du motta en pakke med følgende:

 • Erteposer
 • Dratau 16m
 • Tøyballer
 • Frekvensstiger
 • Fleksilist
 • Skumspyd
 • Minihekker
 • Markeringskjegler
 • Medisinball
 • Markeringstallerkener
 • Skumterninger
 • Stavsprangutstyr (staver til barn)
 • Bredt målebånd
 • Oppbevaringsbag til utstyret

Ved å gjennomføre Friidrettens dag vil du motta en pakke med følgende:

 • Kuler til barn
 • Fleksilist
 • Treningshekker
 • Beachflagg m/ klubblogo (med forbehold at klubben har logo i egnet format)

aktivitetspakke.jpg

Vi ønsker at flest mulig av våre klubber skal arrangere både Friidrettens dag og Friidrett for barn-kurs i 2022. I tillegg til en komplett utstyrspakke, vil minimum 20 av søker-klubbene få garantert tildeling i Extras Draktkampanje 2022 dersom klubben søker om drakter. Øvrige søkere vil kunne bli prioritert.   

Friidrett for barn-kurs

Ved å arrangere Friidrett for barn-kurs kan klubben få en innholdsrik utstyrspakke som gjør det enda morsommere å organisere friidrettstrening for barn. I pakken får klubben utstyr til å lage hopp-, løp-, hekk- og kastmiljøer og utstyr som kan brukes til å lage hinderløyper og generelle aktivitetsmiljøer. Kurset består av en teoretisk og en praktisk bolk samt et kort e-kurs som skal gjennomføres før kurset. Sentralt i kurset er de verdiene som skal prege barne- og ungdomsidretten og i den praktiske delen får deltakerne erfare hva “fra lek til friidrett” betyr. Det er anbefalt å legge deler av praksisen på kurset til klubbens treningstid for barnegruppa/-gruppene, men det er ingen forutsetning for å kunne arrangere kurset.

Alle klubber som arrangerer Friidretten for barn-kurs i 2022 vil ved å søke kunne motta:  

 • Utstyrspakke 1 (med fokus på utstyr som treneren kan bruke for å tilrettelegge for kast-, hopp- og løpsmiljøer i tillegg til mer generelle aktivitetsmiljøer for barn)  
 • Gratis kurs (dekker kursmateriell i tillegg til kurslærers honorar og reiseutgifter) 

Deltagerantallet på kurs må være minst seks, anbefalt maks tolv. Deltagere fra andre klubber kan inviteres. Det må være gratis for alle å delta på kurset.  Alle som ønsker å arrangere kurs, tar kontakt med sin krets for bistand til å finne en kurslærer og til å opprette kurset i Min Idrett slik at deltakerne kan melde seg på. Klubben har ansvar for å bestille pensumboka (Fra lek til friidrett) til alle deltakerne via friidrettsshopen og distribuere den til deltakerne. 

Friidrett for barn-kurset er det første trinnet i trenerløypa.

Les alt om kurset her.

Friidrettens Dag

Vi oppfordrer alle klubber til å arrangere Friidrettens dag i 2022, og å benytte dagen til å invitere bredt i nærmiljøet til en sporty festdag! Gjennom aktivitet, idrettsglede og sosialt samvær kan kanskje dagen bidra til å få flere barn til friidretten, motivere flere foreldre til å bli frivillige og få ungdommen til å ta på seg andre oppgaver i klubben.  Les mer og registrer dere som arrangør av Friidrettens dag her. Alle klubber som forplikter seg til å arrangere Friidrettens dag i 2022 vil kunne motta:   

 • Utstyrspakke 2 (en enkel utstyrspakke med fokus på utstyr tilpasset barnefriidrettskonkurranser) 
 • Gratis medaljer levert av Thon 
 • Beachflagg med klubbens logo 

Vi minner også om at 25. august er Friidrettens dag i Frivillighetens år!  Vi oppfordrer flest mulig skal arrangere en Friidrettens dag eller et lignende arrangement denne dagen. Men passer ikke denne dagen, kan Friidrettens dag og markering av våre fantastiske frivillige gjennomføres hvilken som helst dag, hele året!   

Les alt om konseptet her.

Aktivitetspakke

Gjør treningen lystbetont med riktig utstyr