Alle tider menn/All time best men

Topp 30 beste gjennom alle tider pr.1.1.2020/Top 30 best all times as of 1.1.2020

Menn/Men

 

Alle tiders stafetter menn/All time relays men

Stafettene er satt sammen av willy Hauge (wi-hau@online.no)

Ajour pr. 1.1.2017

Stafett menn/Relays men

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den omfattende statistikken nedenfor ajourføres for tiden ikke./The all time lists below are for the time being not updated.

Forord / Introduction

Om statistikken / About this statistics
Forklaringer og forkortelser / Explenations and abbreviations

Forslag til endringer i denne statistikken sendes til/Proposals to correct these list may be sent to: friidrett@friidrett.no

Alfabetisk sortering på navn / Alphabetical index by name

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

 

Y

Z

 

Ø

Å

 

 

Øvelser / Events
(Flere av filene er av en slik størrelse at de vil ta en del tid på å lastes på saktegående forbindelser / Several files are of a size that will lead to long loading times at slower connections.)

Ajour pr. 1.1.2014/As of 1.1.2014.

 

Øvelse/Event   

Grense/Limit   

Antall/Number

Ajour pr/As of

 

100m

11.43

669

1.1.2014

 

150m

17.60

196

1.1.2014

 

200m

23.26

801

1.1.2014

 

300m

37.45

334

1.1.2014

 

400m

51.00

606

1.1.2014

 

600m

1:24.65

154

1.1.2014

 

800m

1:55.50

860

1.1.2014

 

1000m

2:30.00

159

1.1.2014

 

1500m

3:59.99

1227

1.1.2014

 

1 mile

4:20.00

128

1.1.2014

 

2000m

5:26.00

32

1.1.2014

 

3000m

8:40.00

962

1.1.2014

 

2 miles

9:20.00

32

1.1.2014

 

3 miles

13:45.00

13

1.1.2014

 

5000m

15:10.00

909

1.1.2014

 

6 miles

29:40.00

22

1.1.2014

 

10000m

32:30.00

886

1.1.2014

 

20000m

70:00.00

12

1.1.2014

 

1 time

17000

18

1.1.2014

 

Halvmaraton

1:10:34

382

1.1.2014

 

Maraton

2:38:00

503

1.1.2014

 

110m hekk

17.50

357

1.1.2014

 

200m hekk

26.00

53

1.1.2014

 

300m hekk

41.50

91

1.1.2014

 

400m hekk

59.99

388

1.1.2014

 

2000m hinder

5:59.99

127

1.1.2014

 

3000m hinder

10:00.00

861

1.1.2014

 

Høyde

1.90

586

1.1.2014

 

Stav

3.50

496

1.1.2014

 

Lengde

6.80

505

1.1.2014

 

Tresteg

13.80

443

1.1.2014

 

Høyde u.t.

1.69

46

1.1.2014

 

Lengde u.t.

3.36

44

1.1.2014

 

Kule

13.80

354

1.1.2014

 

Diskos

42.00

392

1.1.2014

 

Slegge

42.00

343

1.1.2014

 

Spyd

60.00

107

1.1.2014

 

Vektkast

13.00

51

1.1.2014

 

Supervektkast

8.00

12

1.1.2014

 

5-kamp

3100

127

1.1.2014

 

10-kamp

5680

265

1.1.2014

 

Kast-5-kamp

2800

27

1.1.2014