Klassifisering for fysisk funksjonshemmede

For å konkurrere på friidrettsstevner i utlandet, må du ha en klassifisering. For deltakelse på stevner i Norge, behøves det foreløpig ingen.

Internasjonal deltakelse.

For å konkurrere internasjonalt under IPC, må du klassifiseres. Akkurat som i bryting, boksing og vektløfting hvor utøvere kategoriseres basert på vekt, blir utøvere med funksjonsnedsettelse delt i klasser på bakgrunn av grad av funksjonshemning i forhold til den enkelte idrett. Dette for at konkurransene skal bli mest mulig rettferdige, og ikke minst for at minimumskravet for funksjonsnedsettelse er møtt. Klassifisering foretas av godkjente internasjonale klassifisører, og gjøres i forbindelse med internasjonale Grand Prix-stevner der klassifisering tilbys. NFIF hjelper til med dette.

Klassifisering inkluderer fysisk og teknisk vurdering, samt observasjon i konkurranse og trening.

En utøver kan endre klasse i løpet av idrettskarrieren, og dette kan skyldes at utøverens skade/sykdom endrer seg eller at klassifiseringsreglene endres.

I friidrett skiller vi mellom T=Track (løping) og F=Field (hopp, kast) 

Les mere om klassifiering her. (engelsk)

Klassene 11-13, Synshemmede utøvere

T/F 11 = svært svaksynte / helt blinde
T/F 12 = mye svaksynte
T/F 13 = litt svaksynte

 

Klasse 20, Lettere utviklingshemmede

T/F 20: Utøvere med lærevansker
-         Maks IQ 75
-         Diagnostisert før 18 år
-         Deltager i tilpasset opplæringstilbud

T/F 32-34 = Utøvere med Cerebral Parese som benytter rullestol
T/F 35 = Utfall i underekstremiteten med spasmer (gående)
T/F 36 = Utfall i underekstremiteten med athetosis (langsomme, uvilkårlige bevegelser) (gående)
T/F 37 = Større grad av hemiplegi (gående)
T/F 38 = Mindre grad av hemiplegi (gående)

Klassene 40-41, kortvokste utøvere

T/F 40 = Kortvokste maks høyde 130cm
T/F 41 = Kortvokste maks høyde 145cm

Klassene 42-47, amputerte og tilsvarende 

T/F 42 = Låramputerte
T/F 43 = Dobbelt leggamputerte
T/F 44 = Leggamputerte
T/F 45 = Dobbelt armamputerte
T/F 46 = Armamputerte                                                                                                    T/F 47 = Håndamputerte

Klassene 51-58, Utøvere i rullestol

T51 = Tetraplegi uten triceps
T52 = Tetraplegi med triceps
T53 = Paraplegi uten magemuskler
T54 = Andre utøvere i rullestol
F51 = Tetraplegi uten triceps
F52-F53 = Tetraplegi med triceps
F54 = Paraplegi uten magemuskler
F55-F58 = Andre sittende kasteklasser