kretsstyret 2020.jpg
kretsstyret 2020

Vil du være med å bidra i friidrettens styre?

…eller kjenner du noen som har lyst?

Kretsen har et velfungerende styre og har hatt god kontinuitet over lang tid. Dette bidrar til veldefinerte arbeidsoppgaver og god integrering av nye styremedlemmer. I år har to medlemmer av styret, som har gjort en kjempeinnsats over lang tid, valgt å avslutte sine styreverv og slippe til nye krefter. Arbeidoppgavene som følger de to styreposisjonene er i hovedsak rettet mot aldersgruppen opp til 16 år og inkluderer : Organisering av karusellen, lerøysamlinger, lerøyleker og kretskamper, samt uttak til disse. Dette er en god mulighet til å være med å forme kretsens aktiviteter i denne aldersgruppen fremover, og bli kjent kretsens utøvere.

Kretsens valgkomite består i år av Brevik og Herkules, med Urædd som leder. Hvis du har lyst til å være med å bidra i kretsstyret så ta kontakt med enten Øystein Palmgren/41617835 eller Hulda Osk Ragnarsdottir/92850784. Hvis dere har spørsmål angående de ledige styreposisjonene eller annet rundt driften av Friidrettskretsen kan dere ta kontakt med kretsleder, Lill Berit Løyte Sjøsåsen/93227598 eller daglig leder, Mette F. Dale/48146807.

Kretsen gjennomfører Årsmøte i starten av mars og styrekabalen må legges i god tid før det. Håper å høre fra dere!

MvH

Øystein Palmgren, for valgkomiteen.