klubbutvfiun.jpg

NFIF lanserer ny ressursside for klubbene

I strategien til Norsk Friidrett står det at klubbene skal ha mulighet til å drive godt og effektivt, uavhengig av størrelse og ambisjonsnivå. I arbeidet med å legge til rette for dette er det utarbeidet en ny ressursside for klubbene som vi kaller kvalitetsklubbprogrammet.

Hensikten med kvalitetsklubbprogrammet er at det skal arbeides for flere veldrevne og solide klubber med gode mottakerapparat. Gjennom programmet ønsker vi at klubbene setter fokus på helheten i klubben for å bli best mulig rustet for å rekruttere flest mulig til gode klubbmiljøer. Gjennom denne ressurssiden skal klubben få god hjelp til selv å starte en utviklingsprosess med å utvikle seg selv.

nyvifte1112.jpg

Programmet har definert tre ulike klubbtyper:

  • Breddeklubb
  • Talentutviklingsklubb
  • Eliteklubb

En klubb kan være en eller flere av de tre klubbtypene. Ingen klubbtype er en bedre klubb enn andre. Det viktigste er at klubben har en felles forståelse innad i klubben for hvordan type klubb man definerer seg som.

Ressurssiden er ment som en hjelp til å klubbene med å bevisstgjøre hva som bør være på plass i klubben innenfor de tre ulike klubbtypene. Siden vil utvikle seg kontinuerlig i samarbeid med klubbene; basert på innspill og erfaringer. I tillegg vil vi utvikle flere ressurser for klubbene som gode eksempler og ideer. Dette kan være maler til sportslig plan, langtidsplaner, handlingsplaner, trener- og utøverkontrakter osv.

nyklubbsjekken.jpg

Som en del av programmet, kan klubbene ta Klubbsjekken for å teste ut status i egen klubb. Dette er en fin måte å teste ut hvor din klubb befinner seg, og vil gi en god veiledning for hva klubben bør jobbe med for å utvikle seg.

Som en del av kvalitetsklubbprogrammet kan klubbene også få gratis hjelp til utvikling fra krets og forbund. Klubber som gjennomfører slike prosesser, erfarer at dette er svært nyttig i utviklingen. Les mer om tilbudene her.

La deg inspirere til å utvikle klubben din. Ressurssiden finner du her.