nfif-logo-705x405.jpg

Kompensasjon av mva ved bygging av idrettsanlegg

Fra og med 15. januar 2021 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2021. Søknadsfristen er 1. mars 2021. Søknader som mottas etter søknadsfristen, vil bli behandlet i 2022.