Rjukan løp 16.jpg

Elektronisk forbundsdommerkurs

Den 9.mars blir det et elektronisk forbundsdommerkurs med Terje Hoffmann som instruktør. Kurset går over 3 uker med en avsluttende eksamen 6.april. Alle deltakerne må være godkjente kretsdommere for å delta.

Møtet vil foregå på Microsoft Teams. Alle påmeldte vil få tilsendt en møteinnkalling med link til møtet.

Kurset avholdes på datoene: 9. mars, 16.mars, 23. mars og 6. april  (avsluttende eksamen). Alle dager fra klokken 18:00 til ca 20:00.

Påmelding til kurset

Det elektroniske forbundsdommerkurset er på seks timer med lærer pluss selvstudium i form av E-læring (kretsdommerkurset). Kurset har til hensikt å kvalifisere kretsdommere til større og mer ansvarsfulle dommeroppgaver. Skriftlig teoretisk prøve må bestås og oppsett av innbydelse og tidsskjema til stevne skal leveres og bli vurdert til bestått for å få godkjent kompetansen.

Kursdeltaker skal være autorisert kretsdommer og ha fungert som dommer. Det forutsettes at deltakeren har gjennomgått e-læringsopplegget for kretsdommere.

Deltakerne skal tilegne seg følgende:

  • En dypere innsikt og forståelse for alle aspektene ved dommer-oppgaven og -rollen/funksjonene.
  • Mer kunnskap om funksjonene øvelsesleder, overdommer og stevneleder.
  • Kunnskap om oppgavene til TD og jurymedlem.
  • Kompetanse til å bli leder for større friidrettsarrangement med vekt på oppsett av tidsskjema og stevneledelse.

Spørmål kan rettes til stian.andersen@friidrett.no